Uporabnik: Geslo:
Inštitut za Arheologijo , ZRC SAZU
 

Arheološki kataster Slovenije

Pogoji uporabe zbirke ARKAS

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (odslej Iza ZRC SAZU) je lastnik zbirke arheološkega katastra najdišč Slovenije (odslej ARKAS), v kateri so zbrani podatki o arheoloških lokacijah v Sloveniji na podlagi objav, topografskih zapisnikov, poročil in elaboratov v arhivu tega inštituta.
Podatki iz ARKASa in arhiva Iza ZRC SAZU so dostopni samo strokovnim službam za strokovno rabo pod določenimi pogoji in v skladu z dogovorom.
Podatkov iz ARKASa ni dovoljeno razmnoževati, spreminjati ali javno objaviti brez predhodnega dovoljenja Iza ZRC SAZU.
Dovoljenje izda Iza ZRC SAZU na podlagi vloge uporabnika, v kateri mora biti opisan namen uporabe podatkov, in podpisane izjave, s katero se uporabnik obveže, da bo podatke uporabljal le za namen, naveden v dovoljenju.
Uporabnik pridobi podatke na podlagi izpolnjene standardizirane vloge Iza ZRC SAZU in podpisane izjave. Za pridobitev podatkov mora izpolnjevati pogoje.
Pogoji uporabe podatkov iz ARKASa se nanašajo na podatke, zbrane v ARKASu ali v arhivu Iza ZRC SAZU (topografski zapisniki, poročila, elaborati ipd.), ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami in še niso bili javno objavljeni.

  • Iza ZRC SAZU v nobenem primeru ne prenaša lastništva nad izdanimi podatki na uporabnika podatkov. Uporabniku podatkov prepusti samo pravico uporabe v okviru pogojev za uporabo teh podatkov.
  • Za dovoljenje za uporabo podatkov iz ARKASa lahko zaprosijo le strokovne službe oz. pooblaščena oseba, ki bo podatke uporabila za strokovne oz. znanstveno-raziskovalne namene.
  • Dovoljenje za uporabo podatkov preneha, če uporabnik namenoma ali iz malomarnosti prekrši pogoje uporabe in krši avtorske pravice.
  • Dovoljenje za uporabo velja samo za vsakokrat naveden namen uporabe. Za vsako drugačno uporabo mora uporabnik podatkov pridobiti novo dovoljenje.
  • Uporabnik podatkov ne sme posredovati tretjim osebam, če v dovoljenju za uporabo to ni izrecno dovoljeno.
  • Izdelava kopij je dovoljena samo v okviru dovoljenja za uporabo. Uporabnik podatkov se obvezuje skrbeti, da nihče tretji, razen v okviru dovoljenja za uporabo, ne bo imel dostopa do podatkov.
  • Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri uporabi podatkov navedel vir informacije in na primeren način opozoril na avtorske pravice.
  • Pri tem za eventuelne napake v podatkih in za posledice takih pomanjkljivosti Iza ZRC SAZU ne prevzema odgovornosti.
  • Uporabnik se hkrati zavezuje, da bo o morebitnih napačnih ali netočnih podatkih v ARKASu pisno obvestil Iza ZRC SAZU in da bo v zameno za uporabo podatkov prispeval eventuelne nove podatke.

Izjava

KOT UPORABNIK PODATKOV se obvezujem, da bom upošteval postavljene pogoje in bom odgovarjal za vsako škodo, ki bi izvirala iz sfere uporabnikove odgovornosti.

Izjavljam, da so v vlogi navedeni podatki točni.

Seznanjen sem, da Iza ZRC SAZU ne prenaša lastništva podatkov na uporabnika ter da uporabniku dovoljuje samo pravico uporabe podatkov v okviru dovoljenja za uporabo.

Registracija novega uporabnika
* Ime:
* Priimek:
* E-naslov:
* Organizacija:
* Namen uporabe:
  * označuje obvezno polje

©2004-2021 Inštitut za Arheologijo, ZRC SAZU. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno v 0.024 sek. Design by Sapiens