Uporabnik: Geslo:
Inštitut za Arheologijo , ZRC SAZU
 

Arheološki kataster Slovenije

Vsebina Predgovor >>

 1. Predgovor
 2. Uvod
 3. Historiat
 4. Izhodišča
  1. Kaj je standardizacija podatkov?
  2. Čemu služi?
  3. Komu je podatkovni standard namenjen?
   1. Spomeniškovarstvena služba
   2. Muzeji
   3. Znanstvenoraziskovalni projekti
   4. Tematske zbirke
 5. Prikaz trenutnega stanja
  1. Zbirni register dediščine (ZRD)
  2. Evidenca arheološke dediščine (ZVKD, OE Novo mesto)
  3. Evidenca arheološke dediščine (ZVKD, OE Ljubljana)
  4. Evidenca arheoloških terenskih pregledov (SAAS)
  5. Evidenca geofizikalnih prospekcij (Oddelek za arheologijo FF)
  6. Arheološki kataster Slovenije (ARKAS)
  7. Predmetna arheološka zbirka (Narodni muzej Slovenije)
 6. Splošne ugotovitve
 7. Tuje izkušnje
  1. Danish National Record of Cultural History (DKC)
  2. MIDAS – Manual and Data Standard for Monument Inventory
 8. CORE DATA STANDARD
 9. Primerjalna analiza
 10. Predlog standardizacije podatkov za arheološko nepremično dediščino
  1. Imena in reference
  2. Lokacija
  3. Tip/vrsta
  4. Datacija
  5. Raziskave
  6. Ohranjenost/ogroženost
  7. Najdbe/arhivi/bibliografija
  8. Osebe, ustanove, vloge
  9. Shematski prikaz predloga
 11. Sklep
 12. Literatura in priloge

Vsebina Predgovor >>

©2004-2021 Inštitut za Arheologijo, ZRC SAZU. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno v 0.017 sek. Design by Sapiens