Uporabnik: Geslo:
Inštitut za Arheologijo , ZRC SAZU
 

Arheološki kataster Slovenije

<< Vsebina Vsebina Uvod >>

Predgovor

Pričujoči elaborat je poročilo o delu na projektni nalogi Standardizacija podatkov za nepremično arheološkom dediščino (V50353-00), ki sta jo finacirala Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo.

Izvedbo naloge sta prevzela dr. Janez Dular, znastveni svetnik ZRC SAZU in Sneža Tecco Hvala, strokovna sodelavka Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.
Prikaz trenutnega stanja in analizo dokumentacijskih sistemov doma in v tujini je pripravila Sneža Tecco Hvala, medtem ko je predlog standardizacije ter sklepno razmišljanje delo obeh avtorjev.

Z željo, da bi analiza prikazala kar najboljši vpogled v obravnavano problematiko, smo konzultirali tudi strokovnjake – arheologe iz različnih institucij, da so predstavili svoje poglede na obravnavano problematiko: dr. Bojana Djurića in dr. Braneta Mušiča (Arheološki oddelek Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Jožefa Omana (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana), Milana Sagadina (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj), Uroša Bavca, Danila Breščaka in Phila Masona (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto) ter Polono Bitenc (Narodni muzej Slovenije). Nadvse dragocene so bile tudi pripombe in nasveti dr. Jelke Pirkovič ter Ksenije Kovačec Naglič (Uprava za kulturno dediščino).

Vsem skupaj velja za njihovo pripravljenost in pomoč naša prisrčna zahvala!

<< Vsebina Vsebina Uvod >>

©2004-2021 Inštitut za Arheologijo, ZRC SAZU. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno v 0.016 sek. Design by Sapiens