Uporabnik: Geslo:
Inštitut za Arheologijo , ZRC SAZU
 

Arheološki kataster Slovenije

<< Sklep Vsebina

Untitled Document

11. LITERATURA IN PRILOGE

Lang N., Stead S. D., 1992. Sites and Monuments Records in England - theory and practice. In Lock, G and Moffett, J (eds), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991. BAR International Series S577, 69-76

Rooda I., Wiemer R., 1992. Towards a new Archaeological Information System in the Netherland, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1991. BAR International Series S577, 85-88

Larsen C. U. (ed), 1992. Sites and Monuments. National Archaeological Records. The National Museum of Denmark, DKC, Copenhagen

Robinson H., 1993. The Archaeological Implications of a Computerised Integrated National Heritage Information System, In Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1992. BAR International Series, 139-150

Royal Commission on the Historical Monuments of England and English Heritage, 1995. Thesaurus of monument types: A Standard for Use in Archaeological and Architectural Records, RCHME, Swindon

Grant S., 1995. MONARCH The heritage information system for England, In Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1995. BAR International Series

Nielsen L. B., Hansen H. J., Dam C., 2001. The Danish National Record of Sites and Monuments on the Verge of a New Era, In Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2000. BAR International Series 931, 127-131

Berg E., 2001. National Registries of Sites and Monuments in Norway – Developing GIS-based Databases, In Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2000. BAR International Series 931, 133-126.

Haskiya D., 2002. Developing an Information System for Archaeological Sites and Monuments – Data Model and Construction, In Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2001. BAR International Series 1016, 49-52.

Pirkovič J., 1992. Razdelitev pristojnosti in nalog na področju varstva naravne in kulturne dediščine. Predlog ureditve. Varstvo spomenikov 34, 9-21.

Tecco Hvala S., 1992. Kataster arheoloških najdišč Slovenije ali zgodba o nastanku neke računalniške zbirke podatkov (I. del). Arheo 15, 62-64.

Modrijan Z., 1994. Kataster arheoloških najdišč Slovenije (Arkas) (II.del). Arheo 16, 31-36.

Novakovič P., Grosman D., 1994. Metodologija na avtocestah Slovenije I, Metode in postopki.

Tecco Hvala S., 1997. Standardizacija arheoloških podatkov. Varstvo spomenikov 3, 176-183.

Pirkovič J., 2001. Osnutek nacionalnega kulturnega programa za področje kulturne dediščine. Varstvo spomenikov 39, 241-248.

 

<< Sklep Vsebina

©2004-2021 Inštitut za Arheologijo, ZRC SAZU. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno v 0.016 sek. Design by Sapiens