Uporabnik: Geslo:
Inštitut za Arheologijo , ZRC SAZU
 

Arheološki kataster Slovenije

<< Tuje izkušnje Vsebina Primerjalna analiza >>

Untitled Document

7. CORE DATA STANDARD

Core Data Standard for archaeological Sites and Monuments (Jedro podatkovnega standarda za arheološko nepremično dediščino) je pripravila leta 1995 delovna skupina CIDOC-a za arheološka najdišča pri Svetu Evrope, sestavljena iz predstavnikov različnih držav. Ta dokument je nastal na podlagi praktičnih izkušenj nekaterih že obstoječih podatkovnih baz za nepremično dediščino kot so npr. DKC (Danska), MONARCH (Anglija), DRACAR (Francija) in ARCHIS (Nizozemska).
Cilji so:
• olajšati povezovanje nacionalnih in mednarodnih teles, odgovornih za registriranje in varovanje arheološke dediščine;
• pomagati deželam na začetni stopnji pri razvijanju sistema za registriranje in varovanje arheološke dediščine;
• z uporabo arheološkega podatkovnega standarda olajšati raziskovanje, ko ima le-to mednarodne dimenzije.

Podatkovno jedro sestavljajo sklopi informacij, v katerih je zajet minimum osnovnih podatkov o arheološki dediščini, ki jih je neobhodno potrebno registrirati bodisi za prostorsko planiranje ali upravljanje bodisi za raziskovalne ali kakšne druge namene.

Strukturirano je iz obveznih in izbirnih polj. V obveznih poljih je zajeta minimalna vsebina potrebnih informacij, v izbirnih poljih pa so podrobneje zabeleženi posebni vidiki nekega najdišča ali spomenika. Gre npr. za polja, v katera se vpisujejo križne reference, ki omogočajo zasledovanje podrobnejših informacij, registriranih in vodenih v drugih zbirkah in na drugih mestih.

1. Imena in reference najdišč in spomenikov (obvezno)
1.1. Referenčna številka ali koda najdišča (obvezna za identifikacijo najdišča)
1.2. Ime najdišča ali spomenika (poljubno, izbirno)
1.3. Datum priprave podatkov in datum zadnjega ažuriranja (obvezno)
1.4. Referenčni vir oz. kdo je podatke pripravil/posredoval (obvezno)
1.5. Križne reference, ki služijo za povezavo zapisov o najdiščih (izbirno)
1.6. Križne reference za povezavo s premičnim inventarjem/najdbami (izbirno)
1.7. Križne reference za povezavo z dokumentacijo o najdišču ali spomeniku(izbirno)
1.8. Križne reference za arheološke posege (terenski pregled, izkopavanja, konzervacijo) (izbirno)

2. Lokacija (obvezno)
2.1. Upravna lokacija (dežela, geopolitična enota, administrativna enota ipd.) (izbirno)
2.2. Lokacije najdišča (kratek topografski opis) (izbirno)
2.3. Naslov (najbližji kraj ali mesto) (obvezno)
2.4. Katastrske reference (zemljiški kataster) (izbirno)
2.5. Kartografske reference (koordinate in nadmorska višina) (izbirno)

3. Tip/vrsta najdišča oz. spomenika (obvezno)
3.1. Tip najdišča ali spomenika (gre za interpretacijo funkcije npr. naselje, grobišče ipd.) (obvezno, priporočljiv geslovnik)
3.2. Kategorija najdišča ali spomenika (gre za podrobnejšo kategorizacijo osnovne opredelitve) (izbirno, priporočljiv geslovnik)

4. Datacija (obvezno)
4.1. Kulturno obdobje/relativna kronološka vmestitev (obvezno, priporočljiv geslovnik)
4.2. Stoletje/absolutna kronološka vmestitev (izbirno, prikladno za najdišča/spomenike iz zgodovinskih obdobij)
4.3. Čas trajanja nekega najdišča oz. spomenika (od /do) (izbirno)
4.4. Naravoslovna datacija in absolutna datacija (C 14, dendrokronologija ipd.) (izbirno)

5. Fizično stanje oz. stanje ohranjenosti najdišča ali spomenika (intaktno, uničeno, poškodovano, neznano ipd. in datum ugotovitve) (izbirno)
5.1. Stanje ohranjenosti (priporočljiv geslovnik)
5.2. Datum ugotovitve stanja (izbirno)


6. Varstveni režim in razglasitev spomenika (izbirno)
6.1. Vrsta zaščite ali razglasitev (priporočljiv geslovnik)
6.2. Datum razglasitve (izbirno)
6.3. Referenčna številka (izbirno)
6.4. Referenčni vir (izbirno)

7. Povzetek (gre za kratkek opis najdišča ali spomenika) (izbirno)

To je na kratko bistvo predloga oz. priporočila Sveta Evrope za vodenje evidenc - tako klasičnih kot računalniških - za arheološko nepremično dediščino, na katerega se sklicuje ARKAS. Poudariti velja, da se ZRD sklicuje na Core Data Index, ki ga Svet Evrope priporoča za zgodovinske zgradbe in spomenike arhitekturne dediščine in da ne gre za isti dokument kot je Core Data Standard for archaeological Sites and Monuments.

<< Tuje izkušnje Vsebina Primerjalna analiza >>

©2004-2021 Inštitut za Arheologijo, ZRC SAZU. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno v 0.016 sek. Design by Sapiens